skip to Main Content
Centre Ocupacional Bogatell | c/Llull, 130 - 08005 Barcelona | Tel.: 934 855 791 | direccio@bogatell.biz | coordinacio@bogatell.biz | treball.social@bogatell.bizEmail

OBJECTIU GENERAL DEL CAMÍ

Desenvolupar habilitats de treball basades en activitats acadèmica-funcionals a través de diferents mitjans tecnològics i administratius amb la finalitat de incloure-les en la seva vida diària.

SITUACIONS QUE COMPOSEN EL CAMÍ

OBJECTIU GENERAL DEL CAMÍ

Desenvolupar habilitats de treball i habilitats socials mitjançant l’ expressió artística i creativa.

SITUACIONS QUE COMPOSEN EL CAMÍ

OBJECTIU GENERAL DEL CAMÍ

Assolir els coneixements, activitats i habilitats necessàries que permetin portar a terme, amb qualitat, eficàcia i puntualitat, tots els encàrrecs que composen el Camí.
Desenvolupar les habilitats socials derivades de les interaccions en el treball comunitari amb altres Entitats i persones ( Comerços del barri…)

SITUACIONS QUE COMPOSEN EL CAMÍ

OBJECTIU GENERAL DEL CAMÍ

Desenvolupar habilitats de treball basades en la fusta a través de les diferents tècniques ( llimar, envernissar, pintar, serrar…) i potenciar les habilitats socials derivades de les interaccions en el treball amb altres Entitats i persones.

SITUACIONS QUE COMPOSEN EL CAMÍ

OBJECTIU GENERAL DEL CAMÍ

Desenvolupar habilitats de treball basades en activitats d’ hosteleria a través de diferents activitats i formacions amb la finalitat de incloure-les en la seva vida diària.

SITUACIONS QUE COMPOSEN EL CAMÍ

Back To Top