skip to Main Content
Centre Ocupacional Bogatell | c/Llull, 130 - 08005 Barcelona | Tel.: 934 855 791 | direccio@bogatell.biz | coordinacio@bogatell.biz | treball.social@bogatell.bizEmail
Equip Humà - Centre Ocupacional Bogatell

L’Equip humà que forma Bogatell són persones properes a les famílies i als usuaris, i tenen la professionalitat, compromís, dedicació i titulació específica necessària per ser responsables del progrés formatiu i el benestar personal de cada usuari.

L’Educador Acompanyant és responsable del grup de treball i es converteix en la persona guia, conductora, que proporciona marcs de referència, confia en les persones del grup, respecte els seus drets, ofereix oportunitats i busca i crea recolzaments i recursos.

Back To Top