skip to Main Content
Centre Ocupacional Bogatell | c/Llull, 130 - 08005 Barcelona | Tel.: 934 855 791 | direccio@bogatell.biz | coordinacio@bogatell.biz | treball.social@bogatell.bizEmail

Objectiu General del Camí

Desenvolupar habilitats de treball basades en activitats acadèmica-funcionals a través de diferents mitjans tecnològics i administratius amb la finalitat de incloure-les en la seva vida diària.

Situacions que Composen el Camí

Camí Administratiu - Projecte Camins - Centre Ocupacional Bogatell
Camí Administratiu - Projecte Camins - Centre Ocupacional Bogatell
Camí Administratiu - Projecte Camins - Centre Ocupacional Bogatell
Back To Top