skip to Main Content
Centre Ocupacional Bogatell | c/Llull, 130 - 08005 Barcelona | Tel.: 934 855 791 | direccio@bogatell.biz | coordinacio@bogatell.biz | treball.social@bogatell.bizEmail

Centre Ocupacional Bogatell

BOGATELL és un Centre Ocupacional, creat l any 1995, que pertany a ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L.
Una entitat sense afany de lucre formada per famílies i professionals.
El nostre objectiu és proporcionar els suports necessaris a cada una de les persones que acompanyem, per mitjà d’ unes activitats de la vida diària ben programades i avaluades recollides en el Programa d’Intervenció, provocant un creixement personal que condueixi a una major autodeterminació, a un major grau d’adaptació en els seus entorns i a una major satisfacció personal.

Missió

Contribuir amb suports i oportunitats a que cada persona amb DI participi de manera activa en la seva vida, creient i confiant amb les seves capacitats, escoltant les seves il·lusions i respectant els seus drets.

 

Visió

La nostra visió és arribar a ser un pont entre la persona i la comunitat amb la finalitat de sensibilitzar a la societat perquè siguin ciutadans de ple dret.

Valors

El Centre Ocupacial Bogatell sempre ha estat compromès amb els valors, tals com l’empatia, el respecte, el compromís, la flexibilitat, la coherencia i l’entusiasme. Aspectes importants que faciliten la manera d’entendre els altres i viure en societat amb respecte i armonia.

Per a nosaltres l’EMPATIA és la capacitat d’oblidar-me de mi i atendre les necessitats de l’altre (físiques o emocionals, ens agradin o no, hi estem d’acord o no…). L’empatia és la capacitat per entendre la postura dels altres i viure com propis els seus sentiments.

Accions:
-Escoltar activament a les persones de Bogatell.
-Donar el temps de resposta.
-Facilitar la comunicació.
-Ampliar la informació per poder preguntar, comprendre…
-No donar solucions irreals.
-Trobar espais de reflexió entre els professionals.
-Planificar i/o modificar una activitat preestablerta si la persona ho necessita.

Per a nosaltres el RESPECTE és tractar als altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Tots som especials i diferents i ens respectem per ser especials i diferents, des d’una valoració positiva de la diferència. És tenir en compte la identitat de cadascú promovent la llibertat d’expressió i la defensa dels drets individuals en igualtat de condicions.

Accions:
-Tenir en compte les seves il·lusions, opinions.
-Tractar de tu a tu, tracte digne d’igualtat.
-Oferir un espai i un temps per comunicar.
-Respectar les seves individualitats.
-Respectar la intimitat.
-No cridar.
-Podem corregir certes accions sense reprovar-les.

Per a nosaltres el COMPROMÍS és el grau d’implicació que una persona posa un joc a favor d’unes fites i objectius de grup.
Implica treballar amb coherència amb els valors esmentats, veure que tothom treballa amb aquests valors i defensar-ho a ‘capa i espasa’. Implica una acció, uns fets. Implica sentir com a propis els valors de l’organització.

Accions:

-Buscar el màxim benestar dels nostres clients.
-Acceptar i integrar el canvi.
-Confiar en el compliment dels valors establerts.
-Fer créixer el nostre programa.
-Poder fer acords amb les persones per ajudar-los a tenir més qualitat de vida.
-Fer autocrítica.
-Fer accions amb la comunitat per incloure a les persones.

Per a nosaltres la FLEXIBILITAT és l’adaptació a una situació o circumstància canviant. La flexibilitat ha d’afectar a tots els membres de l’equip. Capacitat d’obrir i pensar ‘per què no?’. La flexibilitat és una font de creixement i de salut emocional. Deformar-se sense trencar-se.

Accions:
-Adaptar-nos als canvis sobtats que comporta la nostra organització.
-Adaptar-nos a les necessitats de les persones.
-Donar suport i ser flexibles per ajudar a la resolució de problemes dels nostres clients.
-Ser flexibles com a equip amb les decisions preses.
-Veure els canvis com oportunitats.
-Tenir capacitat d’adaptació davant la inflexibilitat de les famílies, acompanyant-les en el procés.
-Ser flexible en les programacions per prioritzar l’atenció als clients i a les famílies.

Per a nosaltres la COHERENCIA es actuar en conseqüència als principis que marquen el nostre ideari. Comporta tenir una visió dels servei com a tot, no com un conjunt de fets aïllats. La falta de coherència condueix al conflicte.

Accions:
-Definir uns objectius i treballar-los per dur-los a terme.
-Treballar professionals, clients i famílies per uns objectius comuns.
-Mantenir espais per compartir, per escoltar, per posar en pràctica l’autodeterminació.
-Fomentar la inclusió a la comunitat.
-Posar en pràctica els acords duts a terme en les reunions.

Per a nosaltres l’ENTUSIASME és vibrar amb allò que fas i saber-ho contagiar als altres per aconseguir un bon clima de treball i de convivència entre les persones. L’entusiasme comporta molta vitalitat i diversió. És el motor per anar endavant.

Accions:
-Contagiar bon humor en el nostre dia a dia a totes les persones amb les que treballem.
-Ser vital.
-Re-inventar-se.
-Positivitzar.
-Renovar-se.
-Tenir reptes nous.

Centre Ocupacional Bogatell

Per qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.

El teu nom

Email

El teu missatge

Back To Top