skip to Main Content
Centre Ocupacional Bogatell | c/Llull, 130 - 08005 Barcelona | Tel.: 934 855 791 | coordinacio@bogatell.biz | treball.social@bogatell.bizEmail

Centre Ocupacional Bogatell

BOGATELL és un Centre Ocupacional, creat l any 1995, que pertany a ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L.
Una entitat sense afany de lucre formada per famílies i professionals.
El nostre objectiu és proporcionar els suports necessaris a cada una de les persones que acompanyem, per mitjà d’ unes activitats de la vida diària ben programades i avaluades recollides en el Programa d’Intervenció, provocant un creixement personal que condueixi a una major autodeterminació, a un major grau d’adaptació en els seus entorns i a una major satisfacció personal.

Missió

Contribuir amb suports i oportunitats a que cada persona amb DI participi de manera activa en la seva vida, creient i confiant amb les seves capacitats, escoltant les seves il·lusions i respectant els seus drets.

 

Visió

La nostra visió és arribar a ser un pont entre la persona i la comunitat amb la finalitat de sensibilitzar a la societat perquè siguin ciutadans de ple dret.

Valors

El Centre Ocupacial Bogatell sempre ha estat compromès amb els valors, tals com l’empatia, el respecte, el compromís, la flexibilitat, la coherencia i l’entusiasme. Aspectes importants que faciliten la manera d’entendre els altres i viure en societat amb respecte i armonia.

Per qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.

El teu nom

Email

El teu missatge

Per a nosaltres l’EMPATIA és la capacitat d’oblidar-me de mi i atendre les necessitats de l’altre (físiques o emocionals, ens agradin o no, hi estem d’acord o no…). L’empatia és la capacitat per entendre la postura dels altres i viure com propis els seus sentiments.

Accions:
-Escoltar activament a les persones de Bogatell.
-Donar el temps de resposta.
-Facilitar la comunicació.
-Ampliar la informació per poder preguntar, comprendre…
-No donar solucions irreals.
-Trobar espais de reflexió entre els professionals.
-Planificar i/o modificar una activitat preestablerta si la persona ho necessita.

Per a nosaltres el RESPECTE és tractar als altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Tots som especials i diferents i ens respectem per ser especials i diferents, des d’una valoració positiva de la diferència. És tenir en compte la identitat de cadascú promovent la llibertat d’expressió i la defensa dels drets individuals en igualtat de condicions.

Accions:
-Tenir en compte les seves il·lusions, opinions.
-Tractar de tu a tu, tracte digne d’igualtat.
-Oferir un espai i un temps per comunicar.
-Respectar les seves individualitats.
-Respectar la intimitat.
-No cridar.
-Podem corregir certes accions sense reprovar-les.

Per a nosaltres el COMPROMÍS és el grau d’implicació que una persona posa un joc a favor d’unes fites i objectius de grup.
Implica treballar amb coherència amb els valors esmentats, veure que tothom treballa amb aquests valors i defensar-ho a ‘capa i espasa’. Implica una acció, uns fets. Implica sentir com a propis els valors de l’organització.

Accions:

-Buscar el màxim benestar dels nostres clients.
-Acceptar i integrar el canvi.
-Confiar en el compliment dels valors establerts.
-Fer créixer el nostre programa.
-Poder fer acords amb les persones per ajudar-los a tenir més qualitat de vida.
-Fer autocrítica.
-Fer accions amb la comunitat per incloure a les persones.

Per a nosaltres la FLEXIBILITAT és l’adaptació a una situació o circumstància canviant. La flexibilitat ha d’afectar a tots els membres de l’equip. Capacitat d’obrir i pensar ‘per què no?’. La flexibilitat és una font de creixement i de salut emocional. Deformar-se sense trencar-se.

Accions:
-Adaptar-nos als canvis sobtats que comporta la nostra organització.
-Adaptar-nos a les necessitats de les persones.
-Donar suport i ser flexibles per ajudar a la resolució de problemes dels nostres clients.
-Ser flexibles com a equip amb les decisions preses.
-Veure els canvis com oportunitats.
-Tenir capacitat d’adaptació davant la inflexibilitat de les famílies, acompanyant-les en el procés.
-Ser flexible en les programacions per prioritzar l’atenció als clients i a les famílies.

Per a nosaltres la COHERENCIA es actuar en conseqüència als principis que marquen el nostre ideari. Comporta tenir una visió dels servei com a tot, no com un conjunt de fets aïllats. La falta de coherència condueix al conflicte.

Accions:
-Definir uns objectius i treballar-los per dur-los a terme.
-Treballar professionals, clients i famílies per uns objectius comuns.
-Mantenir espais per compartir, per escoltar, per posar en pràctica l’autodeterminació.
-Fomentar la inclusió a la comunitat.
-Posar en pràctica els acords duts a terme en les reunions.

Per a nosaltres l’ENTUSIASME és vibrar amb allò que fas i saber-ho contagiar als altres per aconseguir un bon clima de treball i de convivència entre les persones. L’entusiasme comporta molta vitalitat i diversió. És el motor per anar endavant.

Accions:
-Contagiar bon humor en el nostre dia a dia a totes les persones amb les que treballem.
-Ser vital.
-Re-inventar-se.
-Positivitzar.
-Renovar-se.
-Tenir reptes nous.

Per a nosaltres l’EMPATIA és la capacitat d’oblidar-me de mi i atendre les necessitats de l’altre (físiques o emocionals, ens agradin o no, hi estem d’acord o no…). L’empatia és la capacitat per entendre la postura dels altres i viure com propis els seus sentiments.

Accions:
-Escoltar activament a les persones de Bogatell.
-Donar el temps de resposta.
-Facilitar la comunicació.
-Ampliar la informació per poder preguntar, comprendre…
-No donar solucions irreals.
-Trobar espais de reflexió entre els professionals.
-Planificar i/o modificar una activitat preestablerta si la persona ho necessita.

Per a nosaltres el RESPECTE és tractar als altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Tots som especials i diferents i ens respectem per ser especials i diferents, des d’una valoració positiva de la diferència. És tenir en compte la identitat de cadascú promovent la llibertat d’expressió i la defensa dels drets individuals en igualtat de condicions.

Accions:
-Tenir en compte les seves il·lusions, opinions.
-Tractar de tu a tu, tracte digne d’igualtat.
-Oferir un espai i un temps per comunicar.
-Respectar les seves individualitats.
-Respectar la intimitat.
-No cridar.
-Podem corregir certes accions sense reprovar-les.

Per a nosaltres el COMPROMÏS és el grau d’implicació que una persona posa un joc a favor d’unes fites i objectius de grup.
Implica treballar amb coherència amb els valors esmentats, veure que tothom treballa amb aquests valors i defensar-ho a ‘capa i espasa’. Implica una acció, uns fets. Implica sentir com a propis els valors de l’organització.

Accions:

-Buscar el màxim benestar dels nostres clients.
-Acceptar i integrar el canvi.
-Confiar en el compliment dels valors establerts.
-Fer créixer el nostre programa.
-Poder fer acords amb les persones per ajudar-los a tenir més qualitat de vida.
-Fer autocrítica.
-Fer accions amb la comunitat per incloure a les persones.

Per a nosaltres la FLEXIBILITAT és l’adaptació a una situació o circumstància canviant. La flexibilitat ha d’afectar a tots els membres de l’equip. Capacitat d’obrir i pensar ‘per què no?’. La flexibilitat és una font de creixement i de salut emocional. Deformar-se sense trencar-se.

Accions:
-Adaptar-nos als canvis sobtats que comporta la nostra organització.
-Adaptar-nos a les necessitats de les persones.
-Donar suport i ser flexibles per ajudar a la resolució de problemes dels nostres clients.
-Ser flexibles com a equip amb les decisions preses.
-Veure els canvis com oportunitats.
-Tenir capacitat d’adaptació davant la inflexibilitat de les famílies, acompanyant-les en el procés.
-Ser flexible en les programacions per prioritzar l’atenció als clients i a les famílies.

Per a nosaltres la COHERENCIA es actuar en conseqüència als principis que marquen el nostre ideari. Comporta tenir una visió dels servei com a tot, no com un conjunt de fets aïllats. La falta de coherència condueix al conflicte.

Accions:
-Definir uns objectius i treballar-los per dur-los a terme.
-Treballar professionals, clients i famílies per uns objectius comuns.
-Mantenir espais per compartir, per escoltar, per posar en pràctica l’autodeterminació.
-Fomentar la inclusió a la comunitat.
-Posar en pràctica els acords duts a terme en les reunions.

Per a nosaltres l’ENTUSIASME és vibrar amb allò que fas i saber-ho contagiar als altres per aconseguir un bon clima de treball i de convivència entre les persones. L’entusiasme comporta molta vitalitat i diversió. És el motor per anar endavant.

Accions:
-Contagiar bon humor en el nostre dia a dia a totes les persones amb les que treballem.
-Ser vital.
-Re-inventar-se.
-Positivitzar.
-Renovar-se.
-Tenir reptes nous.

Just wow. I knew I was going to get a great healthcare, but the customer service staff went above and beyond all my expectations. I will recommending my plan to all my friends. Five stars!

Tommy Baker

Finding a great healthcare plan wasn't at the top of my list, but Total made finding and choosing the right plan for me a piece of cake. I'm so glad I found them.

Brenda Cummings

Total is the best thing that has ever happened to my small business. They helped me offer great coverage to all my employees at an affordable price, saving me time & money.

Russell Chamber
Back To Top