Centre ocupacional Bogatell

icaria iniciatives socials

A+
A-

En base a això, el Programa d’Intervenció inclou Objectius (generals, específics o operatius) per les àrees de suport i les dimensions de qualitat de vida; unes Activitats, un Sistema d’avaluació i un Model d’intervenció (l’Acompanyament social). A Bogatell ens organitzem en espais, cada un inclou unes situacions que tenen com a objectiu la realització de diferents activitats funcionals de manera que puguem facilitar una posterior generalització dels aprenentatges dintre d’un entorn més natural.
Ens organitzem en 5 espais:

  1. Espai d'Organització
  2. Espai Laboral
  3. Espai Serveis
  4. Espai Formació Contínua
  5. Espai d'oci i Temps Lliure